Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

 

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ


Çağımızın tekdüze günlük yaşamı içerisinde insanların yaşam zorunlulukları dışında kalan zamanlarını değerlendirmeleri sağlıklı kalabilmeleri için çok önemlidir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak çalışma saatleri giderek azalmakta ve insanların kendilerini gerçekleştirmek için sahip oldukları zaman artmaktadır.

Spor insanların gereksinimlerini karşılamada önemli bir hareket alanı sağlar. Spor bu rolünü genellikle herkes için spor veya sağlık için spor gibi etkinlik rollerini yerine getirerek gerçekleştirmektedir.

Rekreasyonel bir etkinlik olarak spora ilginin artması çeşitli toplumsal kurumların dikkatini çekmiştir. Eğitim kurumları, özellikle üniversiteler de bu ilgi artışının farkındadır. Serbest zaman etkinliği olarak spor, günlük yaşamın bir parçası haline geldiği takdirde, ortak ilgi ve heyecanların paylaşıldığı ortamlar yaratarak öğrencileri yabancılaşmaktan kurtarmakta, hoşgörü, gelişmiş sosyal ilişkiler ve sosyal uyum yaratmaktadır.

Serbest zaman etkinliği olarak spora erkek öğrencilerin kızlara oranla, üst ve orta sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrencilere oranla daha fazla katıldığı bilimsel bir gerçektir. Kişilik oluşumlarının önemli bir evresi üniversite yaşamlarına denk gelen bu gençler kimlik arama sürecinde, bir gruba ait olamamanın bocalamasını sürekli yaşayabilirler. Üniversite ortamına yönelme doğal olarak sağlanmış olur, aidiyet duygusu kazandırılabilir, okulda bulunmama günleri azalır, akademik başarı artar. Spora katılım yoluyla öğrencilerin sosyalleşmeleri, kendilerini gerçekleştirmeleri, gruba ait olma gereksinimlerinin giderilmesi ile risk gruplarına kayma olasılığı azalabilir.

Son Güncelleme: 2015-05-29 11:03:13

                                                             Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2017